Vyšetření srdce dne 27. 03 2012

 - Veterinární klinika MVDr. Vilma Hypská se závěrem:

Provedeným vyšetřením byla vyloučena dilatativní kardiomyopatie (DCM) a nebylo zjištěno ani žádné jiné onemocnění srdce.

Pes je vhodný do chovu bez omezení.